Skip to content

Waarom vrijwilligerswerk?


In onze beleving is tijd geld waard. Waarom zou je dan je vrije tijd opgeven om vrijwilligerswerk te doen zonder daar een vergoeding voor te krijgen?

De meeste vrijwilligers geven echter als belangrijkste reden dat ze iets terug willen doen voor de maatschappij. Er zijn nog steeds enorme verschillen tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Door jouw tijd op te geven om naar een minder ontwikkeld deel van de wereld te gaan en daar kennis over te dragen of mee te helpen met diverse werkzaamheden, kun je op jouw manier een steentje bijdragen aan een verbetering van de wereldwijde samenleving.

Jouw persoonlijke motivatie is van invloed op de keuze voor een bepaald land of een bepaald type project. Aangezien tijd en budget vaak een rol spelen, kiezen steeds meer reizigers ervoor om voor een korte periode vrijwilligerswerk te doen en dit te combineren met een rondreis of een talencursus. 

Echter om een vrijwilligerservaring te doen slagen is het van belang dat je stil staat bij jouw motivatie om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Juist als je duidelijk voor ogen hebt waarom je voor vrijwilligerswerk kiest, komt dat je ervaring ten goede en zal het project ter plaatse ook veel meer aan jouw bijdrage hebben. Bij de meeste vrijwilligers speelt een combinatie van verschillende beweegredenen een rol.

Info – Vrijwilligerswerk

Waarom vrijwilligerswerk?

In onze beleving is tijd geld waard. Waarom zou je dan je vrije tijd opgeven om vrijwilligerswerk te doen zonder daar een vergoeding voor te krijgen?

De meeste vrijwilligers geven echter als belangrijkste reden dat ze iets terug willen doen voor de maatschappij. Er zijn nog steeds enorme verschillen tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Door jouw tijd op te geven om naar een minder ontwikkeld deel van de wereld te gaan en daar kennis over te dragen of mee te helpen met diverse werkzaamheden, kun je op jouw manier een steentje bijdragen aan een verbetering van de wereldwijde samenleving.

Jouw persoonlijke motivatie is van invloed op de keuze voor een bepaald land of een bepaald type project. Aangezien tijd en budget vaak een rol spelen, kiezen steeds meer reizigers ervoor om voor een korte periode vrijwilligerswerk te doen en dit te combineren met een rondreis of een talencursus. 

Echter om een vrijwilligerservaring te doen slagen is het van belang dat je stil staat bij jouw motivatie om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Juist als je duidelijk voor ogen hebt waarom je voor vrijwilligerswerk kiest, komt dat je ervaring ten goede en zal het project ter plaatse ook veel meer aan jouw bijdrage hebben. Bij de meeste vrijwilligers speelt een combinatie van verschillende beweegredenen een rol.

Info – Vrijwilligerswerk
Info – Vrijwilligerswerk
Info – Vrijwilligerswerk

Een andere cultuur


Zo kan het ervaren van een andere cultuur een beweegreden zijn. Een ‘normale’ toerist komt meestal niet verder dan kijken en luisteren naar, ruiken aan en proeven van fysieke uitingen van een cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de kleding die in een land wordt gedragen, de bouwwerken die er te zien zijn en de lokale eetgewoonten.

Vrijwilligers blijken over het algemeen meer te willen dan kijken, luisteren, ruiken en proeven. Je wilt die andere cultuur meemaken en beleven. Doordat je als vrijwilliger samenwerkt met de lokale bevolking en mogelijk in een gastgezin verblijft, zorgt dit ervoor dat je veel directer contact hebt met de lokale cultuur dan passerende toeristen. Bovendien blijf je als vrijwilliger doorgaans langer op één plaats waardoor je logischerwijs meer van de andere cultuur oppikt. Daarnaast leer je als vrijwilliger ook meer begrip op te brengen voor die andere cultuur, omdat je niet alleen een beeld vormt van de normen en waarden die er gelden, maar ook waarom die gelden. Je hebt de gelegenheid om aan de regels en gebruiken te wennen en je krijgt de kans de lokale bevolking direct te vragen naar haar tradities en het belang daarvan.

Ook zijn de meeste vrijwilligers na hun vrijwilligerstijd in staat om bepaalde wereldbeelden en ideeën te nuanceren en bij te stellen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je meer betrokken raakt bij de aidsproblematiek, omdat je hebt gewerkt met mensen die daardoor getroffen zijn.

Maar ook dat bijvoorbeeld armoede niet altijd betekent dat mensen niet in staat zijn om feestjes te geven of te genieten, of dat er in minder ontwikkelde landen ook televisies, bioscopen en luxe restaurants bestaan.

Bij het aanschouwen van een nieuwe cultuur kan het ook zijn dat je met een frisse blik kijkt naar je eigen cultuur en de typische gewoontes die hierbij horen. Zo kom je er ongetwijfeld achter dat afspraken maken en die vervolgens ook nakomen heel normaal is in onze westerse organisatiecultuur maar dat dit elders niet het geval hoeft te zijn. Daar kun je van balen op het moment dat je op je afspraak zit te wachten maar je kunt het ook voor lief nemen en er dankbaar voor zijn dat je in je eigen cultuur niet vaak in zulke situaties terecht komt. Je gaat bij terugkeer naar je eigen land wellicht besluiten om het wat rustiger aan te doen en niet altijd maar te haasten.

Een andere cultuur

Zo kan het ervaren van een andere cultuur een beweegreden zijn. Een ‘normale’ toerist komt meestal niet verder dan kijken en luisteren naar, ruiken aan en proeven van fysieke uitingen van een cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de kleding die in een land wordt gedragen, de bouwwerken die er te zien zijn en de lokale eetgewoonten.

Vrijwilligers blijken over het algemeen meer te willen dan kijken, luisteren, ruiken en proeven. Je wilt die andere cultuur meemaken en beleven. Doordat je als vrijwilliger samenwerkt met de lokale bevolking en mogelijk in een gastgezin verblijft, zorgt dit ervoor dat je veel directer contact hebt met de lokale cultuur dan passerende toeristen. Bovendien blijf je als vrijwilliger doorgaans langer op één plaats waardoor je logischerwijs meer van de andere cultuur oppikt. Daarnaast leer je als vrijwilliger ook meer begrip op te brengen voor die andere cultuur, omdat je niet alleen een beeld vormt van de normen en waarden die er gelden, maar ook waarom die gelden. Je hebt de gelegenheid om aan de regels en gebruiken te wennen en je krijgt de kans de lokale bevolking direct te vragen naar haar tradities en het belang daarvan.

Ook zijn de meeste vrijwilligers na hun vrijwilligerstijd in staat om bepaalde wereldbeelden en ideeën te nuanceren en bij te stellen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je meer betrokken raakt bij de aidsproblematiek, omdat je hebt gewerkt met mensen die daardoor getroffen zijn.

Maar ook dat bijvoorbeeld armoede niet altijd betekent dat mensen niet in staat zijn om feestjes te geven of te genieten, of dat er in minder ontwikkelde landen ook televisies, bioscopen en luxe restaurants bestaan.

Bij het aanschouwen van een nieuwe cultuur kan het ook zijn dat je met een frisse blik kijkt naar je eigen cultuur en de typische gewoontes die hierbij horen. Zo kom je er ongetwijfeld achter dat afspraken maken en die vervolgens ook nakomen heel normaal is in onze westerse organisatiecultuur maar dat dit elders niet het geval hoeft te zijn. Daar kun je van balen op het moment dat je op je afspraak zit te wachten maar je kunt het ook voor lief nemen en er dankbaar voor zijn dat je in je eigen cultuur niet vaak in zulke situaties terecht komt. Je gaat bij terugkeer naar je eigen land wellicht besluiten om het wat rustiger aan te doen en niet altijd maar te haasten.

Info – Vrijwilligerswerk

Nieuwe ervaringen


Daarnaast is het vooruitzicht om een nieuwe en avontuurlijke ervaring aan te gaan voor velen al een reden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Internationaal vrijwilligerswerk kan een alternatief vormen voor een studie of stage in het buitenland, een langere reis of een manier om de dagelijkse sleur te doorbreken. Daarbij gaat de ervaring gepaard met een nieuwe omgeving waarin je verblijft, waar je nieuwe mensen leert kennen en waarbij je nieuwe dingen mee gaat maken.

Binnen een bepaalde tijd, voor de een duurt dit langer dan voor de ander, ga je aan de omgevingsfactoren gewend raken en bouw je wellicht een sterke band op met de lokale bevolking en andere vrijwilligers of reizigers.

Info – Vrijwilligerswerk

Nieuwe ervaringen

Daarnaast is het vooruitzicht om een nieuwe en avontuurlijke ervaring aan te gaan voor velen al een reden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Internationaal vrijwilligerswerk kan een alternatief vormen voor een studie of stage in het buitenland, een langere reis of een manier om de dagelijkse sleur te doorbreken. Daarbij gaat de ervaring gepaard met een nieuwe omgeving waarin je verblijft, waar je nieuwe mensen leert kennen en waarbij je nieuwe dingen mee gaat maken.

Binnen een bepaalde tijd, voor de een duurt dit langer dan voor de ander, ga je aan de omgevingsfactoren gewend raken en bouw je wellicht een sterke band op met de lokale bevolking en andere vrijwilligers of reizigers.

Info – Vrijwilligerswerk
Info – Vrijwilligerswerk

Persoonlijke ontwikkeling


Een periode als vrijwilliger in het buitenland werken, kan een mooie kans zijn om eens na te denken over de toekomst of om aan die toekomst te werken. Zo kun je nieuwe vaardigheden aanleren zoals bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal. Ook wordt vrijwilligerswerk in het buitenland tegenwoordig beschouwd als een mooie aanvulling op je cv.

De behoefte om te ontsnappen van de westerse drukte, de alledaagse stress of juist een te saai of te georganiseerd leven kan een rol spelen bij kiezen voor een vrijwilligersproject. Tevens kan de beëindiging van een relatie of een andere pijnlijke situatie een beweegreden vormen.

Aangezien je gedurende je periode in het buitenland vaak de tijd en rust hebt om over jezelf na te denken, kan het als voorrecht worden ervaren om weg te zijn uit eigen omgeving en ruimte en tijd te hebben voor reflectie.

Let wel op dat je echter niet bij een project aan de slag gaat als je teveel met je eigen situatie bezig bent of als dat de enige reden is om aan je aan te melden als vrijwilliger.

Persoonlijke ontwikkeling

Een periode als vrijwilliger in het buitenland werken, kan een mooie kans zijn om eens na te denken over de toekomst of om aan die toekomst te werken. Zo kun je nieuwe vaardigheden aanleren zoals bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal. Ook wordt vrijwilligerswerk in het buitenland tegenwoordig beschouwd als een mooie aanvulling op je cv.

De behoefte om te ontsnappen van de westerse drukte, de alledaagse stress of juist een te saai of te georganiseerd leven kan een rol spelen bij kiezen voor een vrijwilligersproject. Tevens kan de beëindiging van een relatie of een andere pijnlijke situatie een beweegreden vormen.

Aangezien je gedurende je periode in het buitenland vaak de tijd en rust hebt om over jezelf na te denken, kan het als voorrecht worden ervaren om weg te zijn uit eigen omgeving en ruimte en tijd te hebben voor reflectie.

Let wel op dat je echter niet bij een project aan de slag gaat als je teveel met je eigen situatie bezig bent of als dat de enige reden is om aan je aan te melden als vrijwilliger.

Info – Vrijwilligerswerk

Anderen helpen


Een andere beweegreden is het helpen van anderen. Sommige vrijwilligers vinden het een verplichting om iets terug te doen voor de medemens. Anderen vinden het een stimulans om mee te helpen aan de ontwikkeling van anderen. Zo kan jouw expertise en kennis van belangrijke betekenis zijn maar soms is liefde en aandacht geven ook van groot belang.

Er ontstaat tegenwoordig een trend dat een ieder zelf graag wil zien hoe ontwikkelingswerk in elkaar steekt. In plaats van jaarlijks een bedrag over te maken, wil je ook graag zien wat er met dat geld gebeurt. Door vrijwilligerswerk te ondernemen heb je meer zicht op wat er gebeurt.

Info – Vrijwilligerswerk

Anderen helpen

Een andere beweegreden is het helpen van anderen. Sommige vrijwilligers vinden het een verplichting om iets terug te doen voor de medemens. Anderen vinden het een stimulans om mee te helpen aan de ontwikkeling van anderen. Zo kan jouw expertise en kennis van belangrijke betekenis zijn maar soms is liefde en aandacht geven ook van groot belang.

Er ontstaat tegenwoordig een trend dat een ieder zelf graag wil zien hoe ontwikkelingswerk in elkaar steekt. In plaats van jaarlijks een bedrag over te maken, wil je ook graag zien wat er met dat geld gebeurt. Door vrijwilligerswerk te ondernemen heb je meer zicht op wat er gebeurt.

Info – Vrijwilligerswerk
Info – Vrijwilligerswerk
Info – Vrijwilligerswerk

Kosten


Voor veel reizigers vormen de kosten een belangrijk obstakel om vrijwilligerswerk in het buitenland te ondernemen. Vaak wordt de vraag gesteld waarom er bepaalde kosten aan een project zijn verbonden. Je bent tenslotte toch een vrijwilliger?

Het overgrote merendeel van de kosten is ter dekking van jouw verblijf. Bedenk je dat wanneer je als vrijwilliger onderdak en maaltijden vergoed zou krijgen, dit ten koste zou gaan van het budget dat het project of de organisatie ter beschikking heeft gesteld.

Naast de bijdrage voor kost en inwoning wordt er vaak door onze partnerorganisaties ter plaatse een kleine bijdrage gevraagd ter dekking van het organiseren van het vrijwilligerswerk. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor de organisatie en het vervoer van de lokale coördinator naar het project. Tevens doneert de partnerorganisatie enkele projecten een geldbedrag of iets materieels. Onze partnerorganisaties selecteren enkele projecten waarvan zij vinden dat deze het meest behoeftig zijn op dat moment.  

Tot slot maak je gebruik van onze diensten als reis- en vrijwilligersorganisatie. Wij helpen je op weg met je keuzes, fungeren als aanspreekpunt en nemen je werk uit handen. Maar ook wij maken kosten om contacten met jou, lokale projecten en overige organisaties te onderhouden. Denk hierbij aan personeelskosten, telefoonkosten en kosten voor promotiemateriaal.

Projecten krijgen vrijwillige hulp, die vaak samengaat met een bijdrage voor het project. Hiermee helpen we mee aan het voortbestaan en continueren van de vrijwilligersprojecten.

Kosten

Voor veel reizigers vormen de kosten een belangrijk obstakel om vrijwilligerswerk in het buitenland te ondernemen. Vaak wordt de vraag gesteld waarom er bepaalde kosten aan een project zijn verbonden. Je bent tenslotte toch een vrijwilliger?

Het overgrote merendeel van de kosten is ter dekking van jouw verblijf. Bedenk je dat wanneer je als vrijwilliger onderdak en maaltijden vergoed zou krijgen, dit ten koste zou gaan van het budget dat het project of de organisatie ter beschikking heeft gesteld.

Naast de bijdrage voor kost en inwoning wordt er vaak door onze partnerorganisaties ter plaatse een kleine bijdrage gevraagd ter dekking van het organiseren van het vrijwilligerswerk. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor de organisatie en het vervoer van de lokale coördinator naar het project. Tevens doneert de partnerorganisatie enkele projecten een geldbedrag of iets materieels. Onze partnerorganisaties selecteren enkele projecten waarvan zij vinden dat deze het meest behoeftig zijn op dat moment.  

Tot slot maak je gebruik van onze diensten als reis- en vrijwilligersorganisatie. Wij helpen je op weg met je keuzes, fungeren als aanspreekpunt en nemen je werk uit handen. Maar ook wij maken kosten om contacten met jou, lokale projecten en overige organisaties te onderhouden. Denk hierbij aan personeelskosten, telefoonkosten en kosten voor promotiemateriaal.

Projecten krijgen vrijwillige hulp, die vaak samengaat met een bijdrage voor het project. Hiermee helpen we mee aan het voortbestaan en continueren van de vrijwilligersprojecten.

Info – Vrijwilligerswerk

Garanties

Wij zijn aangesloten bij:

Maak een afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-17.00

Neem contact op

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 

Garanties

Wij zijn aangesloten bij:

Afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

ma t/m vr 09.00-17.00

Contact

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 

Informatie


Garanties

Wij zijn aangesloten bij:


Neem contact op

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 


Maak een afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-17.00

© Copyright 2005-2024 – Het Andere Reizen
Disclaimer  –  Algemene Voorwaarden  –  Cookiebeleid & Privacy Verklaring
© Copyright 2005-2024 – Het Andere Reizen

Deze website gebruikt cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan zijn dat sommige onderdelen op de website dan niet meer goed functioneren.