Skip to content

Verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk


Met al onze partners en projecten in het buitenland hebben wij door onze jarenlange contacten en persoonlijke bezoeken een goede, betrouwbare relatie opgebouwd. Hoofdzakelijk werken wij met kleine stichtingen die op een duurzame wijze in hun eigen land en bevolking willen investeren.

Vaak zitten we met elkaar om tafel om te kijken voor welke uitdagingen projecten staan en hoe wij met elkaar kunnen kijken hoe we die uitdagingen aan kunnen gaan. Thema’s die aan de orde komen zijn het waarborgen van de veiligheid en continuïteit van de projecten en deelnemers, en hoe wij met name projecten waar met (jonge) kinderen gewerkt wordt op een duurzame wijze kunnen helpen.

Info – Duurzaam Reizen

Verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk

Met al onze partners en projecten in het buitenland hebben wij door onze jarenlange contacten en persoonlijke bezoeken een goede, betrouwbare relatie opgebouwd. Hoofdzakelijk werken wij met kleine stichtingen die op een duurzame wijze in hun eigen land en bevolking willen investeren.

Vaak zitten we met elkaar om tafel om te kijken voor welke uitdagingen projecten staan en hoe wij met elkaar kunnen kijken hoe we die uitdagingen aan kunnen gaan. Thema’s die aan de orde komen zijn het waarborgen van de veiligheid en continuïteit van de projecten en deelnemers, en hoe wij met name projecten waar met (jonge) kinderen gewerkt wordt op een duurzame wijze kunnen helpen.

Info – Duurzaam Reizen
Info – Duurzaam Reizen

Werken met kinderen in ontwikkelingslanden


In veel projecten in ontwikkelingslanden werk je als vrijwilliger met kinderen die uit financieel armlastige gezinnen komen, waarvan ouders zeer laaggeletterd of zelfs analfabeet zijn, en ook laag opgeleid zijn. In plaats van de westerse individuele cultuur, zie je in ontwikkelingslanden dat kinderen opgroeien vanuit een groepscultuur. 

Familie en de eigen gemeenschap zijn de belangrijkste omgevingsfactoren. Familie is een breed begrip. Hier vallen niet alleen (groot)ouders, broers en zussen onder, maar ook verre familieleden als (oud) tantes en ooms. Wees niet verbaasd als te horen krijgt dat een kindje een onwerkelijk aantal broers en zussen benoemd, ook het buurjongetje of meisje voelt vaak als familie en telt als belangrijk persoon mee in de kring rondom hem of haar.

Werken met kinderen in ontwikkelingslanden

In veel projecten in ontwikkelingslanden werk je als vrijwilliger met kinderen die uit financieel armlastige gezinnen komen, waarvan ouders zeer laaggeletterd of zelfs analfabeet zijn, en ook laag opgeleid zijn. In plaats van de westerse individuele cultuur, zie je in ontwikkelingslanden dat kinderen opgroeien vanuit een groepscultuur. 

Familie en de eigen gemeenschap zijn de belangrijkste omgevingsfactoren. Familie is een breed begrip. Hier vallen niet alleen (groot)ouders, broers en zussen onder, maar ook verre familieleden als (oud) tantes en ooms. Wees niet verbaasd als te horen krijgt dat een kindje een onwerkelijk aantal broers en zussen benoemd, ook het buurjongetje of meisje voelt vaak als familie en telt als belangrijk persoon mee in de kring rondom hem of haar.

Info – Duurzaam Reizen

De rol van vrijwilligers in projecten met kinderen


Regelmatig bespreken wij met onze contactpersonen in het buitenland welke bijdrage vrijwilligers kunnen leveren aan specifieke projecten met kinderen.

Als een vrijwilliger iets inzet (en na een paar weken of maanden weer vertrekt) is het belangrijk dat zijn of haar werk kan worden doorgezet. Wij vinden het belangrijk om een balans te houden in het aantal vrijwilligers en proberen te allen tijde te voorkomen dat een project overbezet raakt. Daarnaast is geen enkel project afhankelijk van onze vrijwilligers en kunnen zij ook voortbestaan zonder de hulp van vrijwilligers.

Onder duurzame hulp verstaan wij ondersteuning op verschillende gebieden als onderwijs en ontwikkeling op sociaal en cognitief vlak. Voorbeelden waar wij aan werken zijn hoe een pedagogisch klimaat van een groep kinderen verbeterd kan worden. Een ander voorbeeld is hoe vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Dit zijn vaak maar hele kleine dingen die veel verschil kunnen maken.

Info – Duurzaam Reizen

De rol van vrijwilligers in projecten met kinderen

Regelmatig bespreken wij met onze contactpersonen in het buitenland welke bijdrage vrijwilligers kunnen leveren aan specifieke projecten met kinderen.

Als een vrijwilliger iets inzet (en na een paar weken of maanden weer vertrekt) is het belangrijk dat zijn of haar werk kan worden doorgezet. Wij vinden het belangrijk om een balans te houden in het aantal vrijwilligers en proberen te allen tijde te voorkomen dat een project overbezet raakt. Daarnaast is geen enkel project afhankelijk van onze vrijwilligers en kunnen zij ook voortbestaan zonder de hulp van vrijwilligers.

Onder duurzame hulp verstaan wij ondersteuning op verschillende gebieden als onderwijs en ontwikkeling op sociaal en cognitief vlak. Voorbeelden waar wij aan werken zijn hoe een pedagogisch klimaat van een groep kinderen verbeterd kan worden. Een ander voorbeeld is hoe vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Dit zijn vaak maar hele kleine dingen die veel verschil kunnen maken.

Info – Duurzaam Reizen
Info – Duurzaam Reizen

Hulporganisaties voor kinderen


We ondersteunen de activiteiten van Better Care Network. Wij onderschrijven de richtlijnen die Better Care Network heeft opgesteld o.a. ten aanzien van hechtingsproblematiek en de omgang met (kwetsbare) kinderen in ontwikkelingslanden, en de begeleiding van onze deelnemers.

Ook ondersteunen we de werkzaamheden van ECPAT – Defence for Children.  Wij benadrukken dat vrijwilligers onmiddellijk contact met ons en de lokale partnerorganisatie dienen op te nemen in het geval dat er signalen zijn van seksueel misbruik of uitbuiting van kinderen.

Hulporganisaties voor kinderen

We ondersteunen de activiteiten van Better Care Network. Wij onderschrijven de richtlijnen die Better Care Network heeft opgesteld o.a. ten aanzien van hechtingsproblematiek en de omgang met (kwetsbare) kinderen in ontwikkelingslanden, en de begeleiding van onze deelnemers.

Ook ondersteunen we de werkzaamheden van ECPAT – Defence for Children.  Wij benadrukken dat vrijwilligers onmiddellijk contact met ons en de lokale partnerorganisatie dienen op te nemen in het geval dat er signalen zijn van seksueel misbruik of uitbuiting van kinderen.

Info – Duurzaam Reizen

Doelstelling en richtlijnen


Onze doelstelling is om vrijwilligerswerk en toerisme op een duurzame manier samen te laten gaan. Al vanaf het moment van oprichting hebben wij dit op verschillende manieren aangeboden. Dit altijd met een aantal kernwaarden en richtlijnen als uitgangspunt.

Al onze deelnemers gaan akkoord met de gedragscodes ten aanzien van de omgang met lokale omstandigheden (kinderen, volwassenen, cultuur, milieu en eventuele donaties aan het project) voor vertrek. Deze gedragscodes zijn bepalend tijdens het vrijwilligerswerk. Onze kernwoorden zijn: respect, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.

Alle deelnemers die in een sociaal, medisch of educatief project aan de slag gaan, dienen daarnaast voor vertrek een VOG verklaring te kunnen overleggen.

Info – Duurzaam Reizen

Doelstelling en richtlijnen

Onze doelstelling is om vrijwilligerswerk en toerisme op een duurzame manier samen te laten gaan. Al vanaf het moment van oprichting hebben wij dit op verschillende manieren aangeboden. Dit altijd met een aantal kernwaarden en richtlijnen als uitgangspunt.

Al onze deelnemers gaan akkoord met de gedragscodes ten aanzien van de omgang met lokale omstandigheden (kinderen, volwassenen, cultuur, milieu en eventuele donaties aan het project) voor vertrek. Deze gedragscodes zijn bepalend tijdens het vrijwilligerswerk. Onze kernwoorden zijn: respect, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.

Alle deelnemers die in een sociaal, medisch of educatief project aan de slag gaan, dienen daarnaast voor vertrek een VOG verklaring te kunnen overleggen.

Info – Duurzaam Reizen
Info – Duurzaam Reizen

Lokale partnerorganisaties


Op alle locaties werken wij met lokale partnerorganisaties. Bewust kiezen wij voor lokale partners omdat zij essentieel zijn in een goede, duurzame relatie met de projecten en ook de behoeften kennen binnen de projecten. De behoeften van de lokale bevolking staan daarbij centraal.

Wij hechten veel belang aan een duurzame relatie met onze partnerorganisatie. Om die reden hebben wij frequent contact zowel via telefoon als in persoon. Regelmatig bezoeken wij de projecten ter plaatse zodat wij ook vanuit eigen ervaring onze deelnemers kunnen informeren. Het persoonlijke contact met onze partners en projecten zorgt voor een goede basis om ook professioneel goed met elkaar te kunnen werken.

Lokale partnerorganisaties

Op alle locaties werken wij met lokale partnerorganisaties. Bewust kiezen wij voor lokale partners omdat zij essentieel zijn in een goede, duurzame relatie met de projecten en ook de behoeften kennen binnen de projecten. De behoeften van de lokale bevolking staan daarbij centraal.

Wij hechten veel belang aan een duurzame relatie met onze partnerorganisatie. Om die reden hebben wij frequent contact zowel via telefoon als in persoon. Regelmatig bezoeken wij de projecten ter plaatse zodat wij ook vanuit eigen ervaring onze deelnemers kunnen informeren. Het persoonlijke contact met onze partners en projecten zorgt voor een goede basis om ook professioneel goed met elkaar te kunnen werken.

Info – Duurzaam Reizen

De rol van vrijwilligers


Samen met de potentiële vrijwilliger kijken wij naar kennis, ervaring en vaardigheden. Mogelijkheden verschillen per project en wij streven ernaar vrijwilligers te plaatsen waar zij het beste tot hun recht komen rekening houdend met de behoeften van het project. Criterium is dat vrijwilligers alleen toegewezen worden aan taken waarvoor zij bevoegd zijn.

We werken uitsluitend samen met projecten waar vrijwilligers geen vervangers zijn van lokale medewerkers. Vrijwilligers mogen ondersteunende werkzaamheden verrichten, lokale werknemers niet vervangen.

Indien wij projecten aanbieden waar er met kwetsbare groepen als kinderen wordt gewerkt, is onze voorwaarde dat er vaste verzorgers zijn. Een vrijwilliger werkt uitsluitend ter ondersteuning van de vaste begeleiders en wordt door ons geadviseerd meer praktische zaken uit handen te nemen zodat de vaste begeleider meer aandacht kan geven aan de kinderen. 

Daarnaast werken wij intensief met projecten samen om te kijken in welke mate een uithuisplaatsing zo tijdelijk mogelijk kan zijn en binnen afzienbare tijd een gezinsvervangende situatie kan worden geboden.

Info – Duurzaam Reizen

De rol van vrijwilligers

Samen met de potentiële vrijwilliger kijken wij naar kennis, ervaring en vaardigheden. Mogelijkheden verschillen per project en wij streven ernaar vrijwilligers te plaatsen waar zij het beste tot hun recht komen rekening houdend met de behoeften van het project. Criterium is dat vrijwilligers alleen toegewezen worden aan taken waarvoor zij bevoegd zijn.

We werken uitsluitend samen met projecten waar vrijwilligers geen vervangers zijn van lokale medewerkers. Vrijwilligers mogen ondersteunende werkzaamheden verrichten, lokale werknemers niet vervangen.

Indien wij projecten aanbieden waar er met kwetsbare groepen als kinderen wordt gewerkt, is onze voorwaarde dat er vaste verzorgers zijn. Een vrijwilliger werkt uitsluitend ter ondersteuning van de vaste begeleiders en wordt door ons geadviseerd meer praktische zaken uit handen te nemen zodat de vaste begeleider meer aandacht kan geven aan de kinderen. 

Daarnaast werken wij intensief met projecten samen om te kijken in welke mate een uithuisplaatsing zo tijdelijk mogelijk kan zijn en binnen afzienbare tijd een gezinsvervangende situatie kan worden geboden.

Info – Duurzaam Reizen
Info – Duurzaam Reizen

Continuïteit en duurzaamheid


Wij vinden het belangrijk om de projecten een bepaalde mate van continuïteit te kunnen bieden. Wij proberen daar zorgvuldig mee om te gaan bij het plaatsen van vrijwilligers en proberen een overvloed aan vrijwilligers dan wel een te lange periode geen vrijwilligers te allen tijde te voorkomen.

Echter, geen enkel project is afhankelijk van vrijwilligers. Zij kunnen ook voortbestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Dit staat overigens los van het feit dat alle projecten de extra hulp heel goed kunnen gebruiken.

Continuïteit en duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om de projecten een bepaalde mate van continuïteit te kunnen bieden. Wij proberen daar zorgvuldig mee om te gaan bij het plaatsen van vrijwilligers en proberen een overvloed aan vrijwilligers dan wel een te lange periode geen vrijwilligers te allen tijde te voorkomen.

Echter, geen enkel project is afhankelijk van vrijwilligers. Zij kunnen ook voortbestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Dit staat overigens los van het feit dat alle projecten de extra hulp heel goed kunnen gebruiken.

Info – Duurzaam Reizen

Voorlichting


In onze voorlichting aan vrijwilligers benadrukken wij dat vrijwilligerswerk niet bedoeld is om een ‘verschil’ te maken of dat de ‘wereld veranderd’ kan worden. Wij geloven in een gelijkwaardige uitwisseling van kennis en ervaring, zowel aan de kant van de gastlanden als de vrijwilligers. Wederzijds respect staat daarbij centraal.

Wij ondersteunen de bestrijding van ‘armoede marketing’ waarbij vrijwilligers en de lokale bevolking op een ongelijkwaardige manier geprojecteerd worden.

Info – Duurzaam Reizen

Voorlichting

In onze voorlichting aan vrijwilligers benadrukken wij dat vrijwilligerswerk niet bedoeld is om een ‘verschil’ te maken of dat de ‘wereld veranderd’ kan worden. Wij geloven in een gelijkwaardige uitwisseling van kennis en ervaring, zowel aan de kant van de gastlanden als de vrijwilligers. Wederzijds respect staat daarbij centraal.

Wij ondersteunen de bestrijding van ‘armoede marketing’ waarbij vrijwilligers en de lokale bevolking op een ongelijkwaardige manier geprojecteerd worden.

Info – Duurzaam Reizen
Info – Duurzaam Reizen

Voorbereiding


Voordat je op reis gaat, bereiden we je goed voor op het vrijwilligerswerk in het buitenland. Wij vinden het belangrijk dat al onze vrijwilligers goed voorbereid en met de juiste verwachtingen op reis gaan.

Ook tijdens de reis en na terugkomst evalueren we de ervaring van onze deelnemers zodat wij altijd optimale zorg en kwaliteit aan onze toekomstige deelnemers en projecten kunnen bieden.

Voorbereiding

Voordat je op reis gaat, bereiden we je goed voor op het vrijwilligerswerk in het buitenland. Wij vinden het belangrijk dat al onze vrijwilligers goed voorbereid en met de juiste verwachtingen op reis gaan.

Ook tijdens de reis en na terugkomst evalueren we de ervaring van onze deelnemers zodat wij altijd optimale zorg en kwaliteit aan onze toekomstige deelnemers en projecten kunnen bieden.

Info – Duurzaam Reizen

Garanties

Wij zijn aangesloten bij:

Maak een afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-17.00

Neem contact op

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 

Garanties

Wij zijn aangesloten bij:

Afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

ma t/m vr 09.00-17.00

Contact

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 

Informatie


Garanties

Wij zijn aangesloten bij:


Neem contact op

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 


Maak een afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-17.00

© Copyright 2005-2024 – Het Andere Reizen
Disclaimer  –  Algemene Voorwaarden  –  Cookiebeleid & Privacy Verklaring
© Copyright 2005-2024 – Het Andere Reizen

Deze website gebruikt cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan zijn dat sommige onderdelen op de website dan niet meer goed functioneren.